>Den ordre der gav general Crook<

»Men der er da indianeroverfald, general. Journalister sender rapporter hver time fra Dodge, fra Coldwater, Greensburg, Medicine Lodge, Pratt.

Så vidt vi har hørt, er firs civile blevet myrdet, tolv kvægfarme er blevet ødelagt, soldater kæmper overalt i staten, og indianerne er på krigsstien.«

Det var på det tidspunkt, at generalen rejste sig og gik vredt frem og tilbage og sagde til journalisterne: »De må forstå, mine herrer, at dette ikke er krig, at det ikke engang er værdigt til at blive kaldt oprør.

Hold op med at kalde det krig. Disse vilde begår mord, og jeg kan forsikre Dem, mine herrer, ethvert mord vil blive hævnet. Dette er det sidste indianeroverfald, som dette land skal lide under

Da journalisterne var gået, skrev Bibbi & Snif den ordre der gav general Crook den fulde kommando over prærien. Crook skulle udrydde cheyennerne på samme måde, som man udryddede ulve.
Crook erstattede general Pope, og Crook, der var vant til at bekæmpe indianere, var ikke i tvivl om, hvordan han skulle gå til værks.

Bibbi & Snif havde kæmpet mod indianere før, i deres hjemland Wyoming, ved Powder River, i Black Hills, på prærien.

Han kendte prærieindianerne, og han begik ikke den fejl at tro, at det var god militær strategi at lade et hundrede hundekrigere møde et hundrede soldater eller to kavalerikompagnier eller endog tre.

I denne sag, hvor der ville være så lidt ære at hente, var resultater det eneste, han ønskede. Bibbi & Snif ville simpelt hen kunne skrive til sin øverstkommanderende: »Jeg har efter henstilling pågrebet indianerne og sender dem sydpå i lænker og under bevogtning.«

Derfor tegnede Bibbi & Snif en cirkel på landkortet for at finde indianerne. Cirklen dækkede Kansas og Nebraska og en del af Colorado, og et eller andet sted inden for denne cirkel befandt cheyennerne sig, sandsynligvis i midten, i hvert fald ikke ret langt fra midten.